SORUMLULUKLARIMIZ

Şirketimizin kurumsal sorumluluklarını inceleyin

İK POLİTİKASI


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En önemli sermayesi insan kaynağı olan şirketimizin temel hedefi, çalışanlarımızın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır. Dimer Grup olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz ve bu sebeple stratejik düşünebilen, hızlı, proaktif ve sorumlu çalışma arkadaşları ile şirketimizi büyütmeyi hedeflemekteyiz. Dimer Grup İnsan Kaynakları, tüm paydaşlarına hızlı, etkin ve adil bir şekilde destek vererek, bütünleştirici ve stratejik iş ortağı olarak yetkin ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Dimer Grup bu doğrultuda;

  • a. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak,
  • b. Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamını sağlamak,
  • c. Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • d. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak,
  • e. Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Grubumuz dahilinde görevlendirme, transfer ve rotasyon fırsatların değerlendirmeye sunmak ve destek olmak,
  • f. Etik değerleri ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlamak,
  • g. Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performans ile ilgili doğru ve yapıcı geri bildirimler yapmak ve geliştirilmesine destek olmak,

KAYITLAR VE KİŞİSEL VERİLER

Çalışanlarımıza ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun şekilde tutulur. Çalışanlarımızın kişilik hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirleri almakta ve veri kalitesinin sağlanması adına çalışanlarımızın kişisel verilerini, gerekli hallerde güncellemekteyiz.

Menü