KURUMSAL

Bizi ve şirket profilimizi yakından tanıyın.

BAŞKAN‘IN MESAJI


Şirketlerimiz, değişen koşullara hızla uyum sağlayan, insan odaklı, hoşgörülü, toplumla bütünleşmiş, yeniliğe açık kendi kurumsal kültürünü geliştirirken, ülkemizin gelişimi için de çalışan yapılardır.

Her biri uluslararası rekabette başarılara imza atmış olan şirketlerimiz, kurumsal kişiliklerini geliştirirken aynı zamanda çağdaş uygarlığa, evrensel değerlerin korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Gelecek için atılan her adımda çevre odaklı düşünce tarzının sürdürülebilirliğini sağlarken, aynı zamanda çevreye duyarlılık konusunda her geçen gün yenilenen teknoloji ile tesislerde gerekli önlemler alınmaktadır.

Grubumuzun yıllar boyunca yarattığı ve koruduğu duruş, düşünüş ve davranış birliği bizi diğer şirket ve gruplardan ayıran en önemli özelliktir. Grup şirketleri, başarılı geçmişleriyle önce bölgelerinin sonra da Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer almakta ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde lider olma vizyonuyla hareket etmektedirler.Doğal taşlar ve metalik madenler üzerine ağırlıklı faaliyet gösteren grup şirketlerimiz, enerji, turizm, inşaat ve orman ürünleri alanlarında da yatırım çalışmalarına devam etmektedir.

Dimer Grup Şirketleri, ileri teknoloji, yüksek kalite ve dinamik insan gücüyle, markalarının değerini küresel ölçekte yükseltmeye devam edecek, yeni yatırımlarıyla geleceğe ve rekabete her zaman hazır olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla.

Raif TÜRK
Dimer Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Menü