Kurumsal Sorumluluklar

Kurumsal Sorumluluklar

Şirketimizin kurumsal sorumluluklarını inceleyin

İK POLİTİKASI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


En önemli sermayesi insan kaynağı olan şirketimizin temel hedefi, çalışanlarımızın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır. Dimer Grup olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz ve bu sebeple stratejik düşünebilen, hızlı, proaktif ve sorumlu çalışma arkadaşları ile şirketimizi büyütmeyi hedeflemekteyiz. Dimer Grup İnsan Kaynakları, tüm paydaşlarına hızlı, etkin ve adil bir şekilde destek vererek, bütünleştirici ve stratejik iş ortağı olarak yetkin ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Dimer Grup bu doğrultuda;

  • a. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak,

  • b. Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamını sağlamak,

  • c. Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,

  • d. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak,

  • e. Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Grubumuz dahilinde görevlendirme, transfer ve rotasyon fırsatların değerlendirmeye sunmak ve destek olmak,

  • f. Etik değerleri ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlamak,

  • g. Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performans ile ilgili doğru ve yapıcı geri bildirimler yapmak ve geliştirilmesine destek olmak,

KAYITLAR VE KİŞİSEL VERİLER


Çalışanlarımıza ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun şekilde tutulur. Çalışanlarımızın kişilik hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirleri almakta ve veri kalitesinin sağlanması adına çalışanlarımızın kişisel verilerini, gerekli hallerde güncellemekteyiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Dimer Grup olarak, üretim faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, kaynaklarımızın doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını taahhüt ederiz.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Grubumuz, güçlü ve çağdaş  bir toplumun evrensel değerlerine saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmaktadır. Bu anlamda toplumu bilinçlendirmek ve toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilmek adına sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaya önem vermektedir. Dimer Grup olarak, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışarak toplumumuzun sürdürülebilir gelişimi için çaba sarf etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda esas aldığımız ilkelerimiz şu şekildedir:

  • a. Toplumumuzu ekonomik ve sosyal anlamda ileriye götürecek projeler üretmek, geliştirmek veya bu tür projelere destek vermek,

  • b. Eğitim alanında çalışmalar yaparak çağdaş nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak,

  • c. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çalışma ortamını sağlayarak kaliteli insan kaynağı yetiştirmek,

OCAK REHABİLİTASYONU

Dimer Grup olarak ‘‘çevreyi’’ gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz. Çevreyi, dünyayı ve insanı koruyarak, dünyadaki iyi uygulamaları örnek alarak büyümenin yollarını arıyoruz. Geleceği sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Dimer Grup “Doğayı Korudukça Doğa’da Bizi Korur..” sloganı ile üretimi prensip edinerek ve teknolojiyi kullanarak sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.


Alanların doğaya geri kazanımı, biyolojik üretim potansiyeli ve peyzaj kalitesinin artırılması ancak doğa onarım ve rehabilitasyon çalışmaları ile sağlanabilir. Dünya'nın birçok ülkesinde yasal düzenlemeler ve uygulamalar ile madencilik faaliyeleri yapılan arazinin faaliyetler sona erdirdiğinde yeniden düzenlenmesini gerekli kılmakta ve desteklemektedir. Rehabilite çalışmaları sonuçlarına göre rehabilitesi yapılan maden sahasının yeniden kazandırılması mümkündür.

Dimer Grup şirketleri, yasal düzenlemelere ve uygulamalara bağlı kalmak kaydı ile rehabilitasyon çalışmalarına önem vermekte ve çalışmalarını bu paralelde yürütmektedir.

OCAK REHABİLİTASYONU TANITIM VİDEOSU